Gravstell i Lofoten - Vestvågøy, Flakstad og Moskenes

Dette er et tilbud til dem som av forskjellige årsaker ikke har anledning til å stelle gravene selv.

Vårt tilbud består i planting, luking, klipping og vanning. Vi utfører også løkplanting på høsten for dem som måtte ønske det.

Priser - pr. 1. januar 2020

Lite plantebed - kr. 1.050,- pr. år

  • Plass til inntil 5 planter. F.eks. små enkeltgraver, steinplater med plantehull o.l.   
Middels plantebed - kr. 1.260,- pr. år
  • Plass til inntil 7 planter. F.eks. dobbeltgraver eller store enkeltgraver.

Stort plantebed - kr. 1.470,- pr år.

  • Plass til inntil 10 planter. F.eks. store dobbeltgraver/familiegraver, dobbeltgraver med to steiner o.l.

Søknad om stell av grav inneværende år, må fremmes til oss innen 1.juni.

 

Arbeid som utføres:

Om våren rydder vi de enkelte gravene og så snart været/varmen tilsier det, planter vi. Gjennom hele sommeren luker og vanner vi.

Om høsten rydder vi og setter ned Erica eller Caluna.

Hver enkelt grav merkes med "pinne" fra Vestvågøy ASVO, som viser at det er vi som har ansvar for stell.

 

Høsten 2015 startet vi med gravstell også i Flakstad og i Moskenes.

For gravstell i disse kommunene tilkommer det pristillegg på kr. 125,- pr. år.

Det er også mulig å opprette et gravlegat. Da tilkommer det et administrasjonsgebyr på 150,- per år.

NB: Ved fakturering kommer i tillegg et administrasjonsgebyr på 49 kroner (inkl. mva)